DARCY

2.12.2016 Klubová výstava KCHT Praha, třída junior, rozhodčí MUDr. G. Van Ruiten-Hajnová

                     Výborný 1, CCJ, Vítěz třídy, odpolední soutěže 2. místo Nejlepší mladý

10.9.2016 KV KCHT Mladá Boleslav, třída dorost, rozhodčí Mrs. Jansen-Kalshoven Mieke (Holandsko)     VN1

13.8.2016 INTERDOG Mladá Boleslav, třída dorost, rozhodčí ing. Leoš Jančík                 VN1 (very promising)

 

 

ISA-DORA

10.9.2016 KV KCHT Mladá Boleslav, třída veteránů, Mrs. Jansen (Hol.) V1, CCV, BOV   ve věku 11 let!