Odborná vyšetření:

Dědičné oční vady MVDr. Beránek, Ph.D - 12/2023 NEGATIVNÍ

 

Tituly:

Český junior šampion